Форум - Другие новости - Утвержден новый гимн и флаг города Ош

#39810 by Отключён (Новичок) в 2011-10-12 14:21:57 , (321 недели) назадTop
  Сообщений: N/A
АКИpress-Фергана (Ош) - Ошский городской кенеш ко Дню города утвердил новый флаг и гимн города.  

Как сообщили в пресс-службе мэрии, флаг был сделан по эскизу Адиля Сабирова.

Верхняя часть флага имеет синий цвет как символ неба, свободы и стремления к свободе. В центре  расположено изображение Сулайман горы. На флаге преобладает белый цвет -  цвет символа чистоты, совершенства и справедливости. В правой части флага изображен купол юрты как символ семейного благополучия, мира и единства.

Новый текст гимна написал поэт Карбалас Бакиров, автор мелодии -  Народный артист КР Апаз Жайнаков.

Текст гимна на кыргызском языке:

Ош шаарым – кыргызымдын тарыхысың,

Орошон акыл эстин жарышысың.

Кылымдар кыйырында жашап келген,

Кыргыздын, кыргызымдын намысысың

Ош шаарым – кыргызымдын сепилисиң

Достуктун, ынтымактын кепилисиң.Акбуурам кан жүгүрткөн жүрөктөйсүң,

Сулайман тоо – суусаттырган тилектейсиң.

Сүртүлүп каректерге катып калган.

Сүйкүмүң – жан эргиткен сүрөттөйсүн,

Ош шаары улуттардын биримдиги,

Туу туткан элибиздин эркиндигин.Ош шаарым ак калпагың алчылансын,

Ой-тилек бийиктерге камчылансын.

Ош шаарым – жүз кылымга сактала бер,

Оргуган сөздөр менен мактала бер,

Ош шаары жараткандын белегисиң,

Эр жүрөк айкөл Манас элесисиң.
Отправить сообщеньку

       [1]       

Быстрый переход: